Skrivarstuga på Konstfack

 

En kulen kväll i november samlades vi ute på Konstfack under Gottfried Gemzells ledning för den sista delen i seminarieserien "Sälj dig dyrare". Temat för kvällen var det skrivna ordet och hur du bäst tar fram texter som företagspresentationer och pressreleaser. 

Under kvällen byttes ord som "multifuntionella" och "helhetslösningar" ut mot andra ord som faktisk betyder någonting. Färgranna muggar plattades till mot golvet i jakt på texter som skiljer ut ett företag från mängden. Och när kvällen var över hade mycket riktigt en handfull lovande svenska småföretag en bättre chans att överleva.

Seminarier som handfast hjälper småföretag, kan det vara någonting? När den här serien nu är över kan vi som varit med på hela resan bara svara "ja" på den frågan.